Våra Tjänster

Våra tjänster

Vi arbetar med allmän byggprojektering och kan även tillhandahålla följande tjänster: brandskyddsprojektering, energiberäkningar och tillgänglighetsutredningar. Med hjälp av våra dotterbolag kan vi även erbjuda tjänster så som: kontrollansvarig, byggledning, projektledning, el-projektering och besiktningar.


Vi erbjuder bland annat följande tjänster:


Projekt- och Byggledning.

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL för ärenden av komplicerad art.

3D- illustrationer i program som 3ds Max Design och Revit.

Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.El-projektering

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar.

Rums- och byggnadsbeskrivningar.

TillgänglighetsutredningarKostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.

Energiberäkningar i programmet VIP.

Brandskyddsdokumentationer. Certifierad Brandprojektör. • Om oss

  Företaget grundades 1990 och har vuxit till att idag vara en betydande aktör på konsulthimlen i Örebro. Vi arbetar med allmän byggprojektering, med tonvikt på byggkonstruktioner. Vi arbetar även med att upprätta brandskyddsdokumentationer.

  Tillsammans med våra dotterbolag tillgodoser vi även andra delar inom byggbranschen så som byggledning, projektledning, kontrollansvarig uppdrag samt entreprenadbesiktningar. Vi har genomfört uppdrag i hela Sverige, men har vår största marknad i mellansverige.

 • VDn har ordet

  • Örebro Byggstatik

   Örebro Byggstatik AB finns på en expansiv marknad där vi hittat vår roll. Vår styrka är den höga servicenivån som vi tillhandahåller, liksom den kompetens som alla medarbetare besitter. Vi arbetar hårt med att utveckla företaget och alla medarbetare för att kunna möta framtiden och de krav som ställs på en kostnadseffektiv byggprojektering.

   Mats Eriksson, VD